Start hieronder met zoeken binnen de informatie pagina's van Studenten Financiering.nl

Studentenfinanciering.nl
Belastingen

Je hebt een baantje en je werkgever houdt belasting op je loon in, hoe zit dat eigenlijk?. Bij de berekening van die belasting gaat hij er van uit dat je een heel jaar werkt. Heb je maar een deel van het jaar gewerkt, dan bestaat er een kans dat je te veel belasting hebt betaald. Deze kun je dan na afloop van het jaar 2001 terugvragen met een T-biljet of TJ-biljet (te downloaden via de www.belastingdienst.nl) Het is belangrijk dat je hiervoor de jaaropgaven bewaart die je van je werkgever krijgt. Daarnaast krijg je van de Informatie Beheer Groep een jaaroverzicht. Ook dit overzicht kun je nodig hebben als je belasting terug wilt vragen
(of als je belasting bij moet betalen).

Inkomstenbelasting 


Als je naast je studie inkomsten hebt, dan kun je te maken krijgen met de Belastingdienst. Ontvang je alleen studiefinanciering van de Informatie Beheer Groep, dan is er weinig aan de hand: de basisbeurs, aanvullende beurs, OV-kaart en eventuele lening zijn onbelast. Heb je naast je studiefinanciering andere inkomsten, dan moet je in beginsel wel inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen (kortweg: ‘belasting’) betalen. Maar niet alle inkomsten die je als student kunt hebben zijn belast.

Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 soorten inkomen, die verdeeld zijn over zogenaamde boxen:

  • Box 1: inkomen uit werk en woning
  • Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3: inkomen uit sparen en beleggen

Elk van deze boxen kent een eigen belastingtarief. Het bedrag dat je aan belasting moet betalen is de som van het per box verschuldigde bedrag.

Wil je meer weten over het inkomen in box 1, 2 en box 3? Bezoek dan hier de website van de belastingdienst.

Binnenkort ook op deze website meer informatie over de verschillende boxen en het aangifte doen